Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các phần mềm tốt nhất của Pixwares.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Tên phần mềm" + "Pixwares". (Ví dụ: Autocad 2020 Pixwares). Tìm kiếm ngay
1600 lượt xem Tran Duc Minh

Chia sẻ code chặn upload Plugin và Theme trên WordPress hiện tại của bạn

Nhiều bạn hỏi mình đôi lúc khách hàng hay các cộng tác viên của họ sử dụng WordPress sẽ cài đặt các plugin chia sẻ không rõ nguồn gốc trên mạng sẽ dính virus mã độc, gây hậu quả không nhỏ. Vì vậy mình sẽ gửi cho các bạn 1 đoạn code chặn upload Plugin và theme trong WordPress nhé.

Code chặn upload Plugin và theme vào Website WordPress

// tắt upload plugins và themes
function __block_caps( $caps, $cap )
{
if ( $cap === 'upload_plugins' || $cap === 'install_themes')
$caps[] = 'do_not_allow';
return $caps;
}
add_filter( 'map_meta_cap', '__block_caps', 10, 2 );

Code này các bạn đưa vào fuctions.php của theme là xong nha. Đây là một đoạn code PHP để hạn chế khả năng tải plugin hoặc theme mới trong WordPress. Sử dụng hàm add_filter để thêm một filter vào hook map_meta_cap. Hàm __block_caps sẽ được gọi mỗi khi WordPress kiểm tra khả năng của một user.

Trong hàm __block_caps, nó sẽ kiểm tra xem cap đang được kiểm tra có phải là ‘upload_plugins’ hoặc ‘install_themes’ không. Nếu có, nó sẽ thêm ‘do_not_allow’ vào mảng $caps để từ chối khả năng đó.

Như vậy với đoạn code này, user sẽ không thể tải lên plugin hoặc theme mới, ngay cả khi họ có quyền admin. Điều này giúp hạn chế việc cài đặt các plugin/theme không mong muốn hoặc nguy hiểm.

Thông báo chính thức: Hiện có nhiều bạn chưa biết cách cài các phần mềm cho máy tính, có thể liên hệ cho Fanpage hỗ trợzalo chính thức.

Chúng mình chỉ support cho những bạn tải phần mềm/app từ website này. Các bạn nên cân nhắc không nên tìm những phần mềm không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!