Hỗ trợ cài đặt

Lỗi PASSWORD

MỌI PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU ĐƯỢC CÀI ĐẶT PASSWORD ĐỂ ĐƯỢC TRÁNH VIỆC XÓA BẢN QUYỀN. PASSWORD ĐƯỢC NẰM TRONG ĐƯỜNG LINK SHORCUT HƯỚNG DẪN LẤY PASS ĐÍNH KÈM TRONG FILE TẢI VỀ (HOẶC 1 HÌNH ẢNH HƯỚNG DẪN. CÁC BẠN CẦN LÀM THEO ĐÚNG HƯỚNG DẪN ĐỂ LẤY PASS

LỖI GIẢI NÉN

BẠN CẦN GIẢI NÉN BẰNG CÁCH NHÁY CHUỘT PHẢI VÀO FILE TẢI VỀ chọn EXTRACT HERE HOẶC . TRÁNH TUYỆT ĐỐI VIỆC CHƯA GIẢI NÉN MÀ DÙNG WINRAR MỞ FILE TRỰC TIẾP VÀ GIẢI NÉN